SYOSS

Úplná pravidla soutěže značek Schwarzkopf a Syoss o letní klobouk a poukázku na sluneční brýle.

Stáhnout pravidla v PDF

 „Nakupte v období od 29. 5. do 11. 6. 2017 1 ks barvy Syoss a Schwarzkopf v akčních cenách a hrajte o 15 letních sad: klobouk + poukázku na sluneční brýle v hodnotě 2 500 Kč!“

Místo a termín soutěže:

Soutěž bude probíhat v prodejnách společnosti ROSSMANN na území České republiky ve dnech od 29. 5. 2017 do 11. 6. 2017.

Organizátor soutěže (dále jen „organizátor“):

Henkel ČR, spol. s r. o.

U Průhonu 10

170 04 Praha 7

Česká republika

Pravidla soutěže:

Výhra:

Letní klobouk a poukázka na sluneční brýle v hodnotě 2 500 Kč ve vybraném obchodě.

Počet výher po dobu trvání soutěže: 15

Výherci si budou moci vybrat poukazy na sluneční brýle z obchodů Horus Optik, Eiffel Optic, Vaše Optika nebo Brýle Online. Počet výher je finální a platí celkem pro všechny pobočky ROSSMANN na území České republiky.

Účastník soutěže:

Účastníkem soutěže se stává osoba starší 18 let, která splní všechny níže uvedené podmínky:

1.     Koupí v období konání soutěže jedním nákupem barvy na vlasy Schwarzkopf a Syoss v akčních cenách v jakékoliv prodejně společnosti ROSSMANN v České republice.

2.     Zašle soutěžní SMS s číslem účtenky ve tvaru:

ROSSMANN mezera SCHWARZKOPFLETO mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ mezera ČÍSLO ÚČTENKY na telefonní číslo 739 325 001 (cena SMS se řídí tarifem platným pro konkrétního zákazníka).

Příklad sms: ROSSMANN SCHWARZKOPFLETO JAN NOVAK 1354

3.     Uschová originál účtenky, kde je zaznamenán nákup obsahující barvy na vlasy Schwarzkopf nebo Syoss. Číslo účtenky (4 místný kód) v soutěžní SMS musí být shodné s originálním číslem na účtence – bez originálu této účtenky nebude výhra vydána.

Kód účtenky:

uctenka-kino

Vyhodnocení soutěže:

Vyhrávají vždy 3 poslední obdržené sms v datech 30. 5. 2017, 1. 6. 2017, 6. 6. 2017, 8. 6. 2017 a 11. 6. 2017.

V případě, že nebudou rozděleny všechny výhry, propadají nerozdělené výhry ve prospěch organizátora.

Každé číslo účtenky může soutěžící zaslat za dobu trvání soutěže pouze jednou. V případě, že číslo účtenky už soutěžící zaslal, tak zbylé došlé SMS s tímto číslem účtenky budou diskvalifikovány a dle toho se upraví pořadí, podle kterého se výhry přidělují.

Došlé SMS jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat čas přijetí. O vyhodnocení soutěže vyhotoví organizátor záznam, jehož nedílnou součástí bude seznam došlých SMS, který bude k nahlédnutí účastníkům soutěže v sídle organizátora do 30 dnů od skončení soutěže. SMS soutěž technicky zabezpečuje organizátor.

Oznámení a předání výhry:

Výherce bude kontaktován organizátorem telefonicky nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže a informován o dalším postupu (tj. o tom, že musí zaslat kopii účtenky, poskytnout adresu pro doručení výhry organizátorovi soutěže).  Organizátor má právo kdykoliv požádat soutěžícího o předložení originálu účtenky nebo zaslání kopie pro kontrolu dodržování pravidel. Pokud tuto výherce nepošle do 10 dnů včetně od data telefonického kontaktu nebo nebude reagovat na telefonní, emailovou popř. jinou komunikaci, výhra propadá bez náhrady organizátorovi.

Společná ustanovení:

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas s těmito pravidly.

Organizátorem soutěže je Henkel ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 10, Praha 7, PSČ: 170 04, IČ: 15889858, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607.

Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by účastníků soutěže mohly vzniknout v souvislosti s účastí na soutěži. Pokud výherce výhru nepřevezme či nebude možné výhru doručit, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch organizátora.

Další podmínky soutěže:

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Organizátor neručí za nedoručení soutěžní SMS, stejně jako za chyby či poruchy na straně mobilních operátorů a poskytovatelů webových služeb.

Organizátor může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy.

Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti či jiné náhrady.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže, a všech ostatních na soutěži spolupracujících subjektů včetně zaměstnanců společností, které barvy na vlasy Schwarzkopf a Syoss prodávají. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel/manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

Osobní údaje:

Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby organizátor nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila obrázky, fotografie, audio a video nahrávky účastníka, které organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch organizátora. Účastník rovněž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby takto poskytnuté osobní údaje včetně jména a příjmení účastníka, jeho adresy a telefonního čísla byly zpracovávány organizátorem za účelem vyhodnocení této soutěže. Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že tyto údaje poskytl dobrovolně, má právo k jejich přístupu a může kdykoliv bezplatně požadovat jejich opravu, úpravu či zničení. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli bezplatně na adrese HENKEL ČR, spol. s r. o., U Průhonu 10, 170 04 odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může na společnost HENKEL obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly poskytnuty ke zpracování třetím osobám.

Pravidla:

Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.schwarzkopf.cz a www.syoss.cz.

Příloha č. 1: Soutěž se vztahuje na nákup výrobků uvedených v následujícím seznamu:

Schwarzkopf, Syoss

V Praze dne, 10. 5. 2017