Skip to Content

Prohlášení Které má být vloženo do Pravidel Soukromí příslušné webové stránky jako pod bod

(a), b), c) …) k bodu 4 ‘Souhlas/Odvolání souhlasu’

b) Recenze produktu

Možná jste dali souhlas společnosti Henkel

  • ke zpracování vaší e-mailové adresy, kterou jste poskytli společnosti Henkel, přezdívky, kterou jste si vybrali a vaší recenze produktu spolu se veškerým obsahem, který jste poskytli pro následující účely: shromažďování, zpracování a analýza recenze produktu.
  • na přenos osobních údajů do Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd Austin, TX 78759, USA, který se nachází ve Spojených státech, pro výše uvedené účely. Podle evropského práva USA nezaručuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Po přenosu již nebudou mít vaše osobní údaje stejnou úroveň ochrany a možná nebudete moci uplatnit svá práva týkající se těchto údajů.
  • aby vás společnost Henkel kontaktovala e-mailem za účelem objasnění jakýchkoli otázek, které můžete mít v souvislosti s hodnocením, které jste předložili, nebo ohledně výkonu zákaznické podpory (například v případě nespokojenosti s našimi produkty nebo jakékoli nekompatibility).

Za tímto účelem může Henkel

  • předat vaši produktovou recenzi třetím stranám k použití a zveřejnění v souladu podmínkami hodnocení, zvolenou přezdívkou a místem bydliště, nebo anonymně,
  • analyzovat data a určit relevantní reklamní opatření.

Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat, například kliknutím na příslušný hypertextový odkaz uvedený v přijatém e-mailu nebo kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Franka Liebicha, Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D 40191 Düsseldorf (e-mail: Datenschutz@henkel.com ). Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Údaje budeme ukládat pouze po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu nezbytnou v případě jakýchkoli zákonných povinností uchovávání.